International Hellenic University

 Stay up to date with IHU News!
Monday, 19 March 2018

Product Design Spring School 2018 - 3D Design and 3D Printing / Σχεδιασμός Προϊόντων με Ψηφιακά μέσα: Ψηφιακή Τρισδιάστατη Σχεδίαση - Τρισδιάστατη εκτύπωση

Product Design Spring School 2018

«Σχεδιασμός Προϊόντων με Ψηφιακά μέσα:
Ψηφιακή Τρισδιάστατη Σχεδίαση - Τρισδιάστατη εκτύπωση»

Σκοπός προγράμματος

Ο σχεδιασμός προϊόντων αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με ραγδαίους ρυθμούς. Σήμερα ο σχεδιασμός επίπλου, αντικειμένου, κοσμήματος κατέχει σημαντική θέση στη δημιουργική οικονομία της χώρας μας. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών σχεδιασμού και προτυποποίησης (3D modeling – 3D printing) έχει ανοίξει νέους δρόμους στις μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής. Σε επίπεδο βιομηχανίας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς το σχεδιασμό, με στόχο όχι μόνο την λειτουργικότητα αλλά και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα που να αναδεικνύει την εταιρική ταυτότητα. Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν διακριθεί σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς με βραβεία συσκευασίας και καινοτομίας.

Το εντατικό σεμινάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, από το σχεδιασμό στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing). Θα καλύψει τα βασικότερα σημεία της διαδικασίας και θα διδάξει στους συμμετέχοντες βασικές αρχές σχεδιασμού, μοντελοποίηση και τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) με πρακτική άσκηση στο 3D Prototyping Lab του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Το πρώτο κομμάτι του σεμιναρίου θα παρέχει βασικές γνώσεις μοντελοποίησης στο λογισμικό Rhinoceros, με τη χρήση καμπύλων επιφανειών και free-form. Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε ασκήσεις αλλά και σε δικές τους ιδέες για προϊόντα, κάποια από τα μοντέλα που θα παραχθούν στο μάθημα θα κατασκευαστούν στο τέλος του σεμιναρίου με τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).

Το δεύτερο κομμάτι του σεμιναρίου θα εμβαθύνει σε ειδικά θέματα αλλά και τεχνικές για τρισδιάστατη εκτύπωση, την κατάλληλη προετοιμασία του αρχείου και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν θεωρητικές εισαγωγικές διαλέξεις, αλλά και αρκετή εξάσκηση στου υπολογιστές στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Στόχος του σεμιναρίου, είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού μέσα από το workflow που ακολουθούν καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, για τη μετάβαση από τον ιδεασμό στην παρουσίαση του προϊόντος.

Σε ποιον απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βιομηχανικούς σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, γραφίστες, σχεδιαστές αντικειμένων, επίπλων, υποδημάτων, κοσμήματος, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό και στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing).

Περιεχόμενο/Θεματικές Ενότητες

Οι κεντρικοί άξονες της προτεινόμενης Δομής Δια Βίου Μάθησης και τα επιμέρους παρεχόμενα μαθήματα είναι:

Ημέρες:

Πρόγραμμα:

Σάββατο 10.30 – 17.30

- Εισαγωγή στο Λογισμικό Rhinoceros, επεξήγηση των μενού και του user interface με παραδείγματα και ασκήσεις. To εισαγωγικό κομμάτι περιλαμβάνει την οργάνωση του σχεδίου σε layers και τα εργαλεία επιλογής αλλά και τα βοηθήματα μοντελοποίησης (snaps, ortho).

- Γεωμετρική μοντελοποίηση, εμβάθυνση στις καμπύλες (βαθμοί καμπύλης και σημεία ελέγχου) και γεωμετρική συνέχεια (εφαπτομενική, καμπυλότητας). Ασκήσεις μοντελοποίησης προιόντων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης

- Εμβάθυνση στις επιφάνειες, δημιουργία επιφανειών (revolve, extrude, sweep, loft) και μετατροπές-συζεύξεις επιφανειών (blend, offset, fillet, boolean operations).

Κυριακή 10.30 – 17.30

- Εισαγωγική διάλεξη για το 3D printing. Μοντελοποίηση προιόντων μεγαλύτερης συνθετότητας. 3D printing στο εργαστήριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Επεξήγηση της διαδικασίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης, επίδειξη των μηχανημάτων και δοκιμαστικές εκτυπώσεις.

- Ειδικά θέματα μοντελοποίησης στο Rhino για προετοιμασία του αρχείου για 3D printing (Mesh conversion, editing), έλεγχος του μοντέλου με ειδικά εργαλεία και επιδιορθώσεις τυχόν προβλημάτων.

- Πρακτική εξάσκηση ατομικά και σε ομάδες. Προετοιμασία αρχείων, δυνατότητα εξάσκησης σε προσωπικά projects με την εποπτεία του καθηγητή.

Περίοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο (διάρκειας 15 ωρών) θα διεξαχθεί: Σάββατο 21/04 και Κυριακή 22/04 (10.30-17.30)

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Για οδηγίες πρόσβασης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο πατήστε εδώ .

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα (90) ευρώ. Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί μετά την ειδοποίηση αποδοχής των αιτούντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα όπου θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Υποβολή αίτησης

Για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο μέχρι Κυριακή 15 Απριλίου 2018 να συμπληρωθεί η παρακάτω on-line φόρμα. Συνιστάται η έγκαιρη υποβολή της αίτησης διότι οι θέσεις στο συγκεκριμένο σεμινάριο κλείνουν πολύ σύντομα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310 807527 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Συχνές ερωτήσεις

  • Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης από το πρόγραμμα;
    Όλοι οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου αποκτούν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εφόσον δεν απουσιάσουν σε περισσότερο από 10% του σεμιναρίου.
  • Χρειάζεται κάποιο υπόβαθρο για να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
    Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου χρειάζονται γενικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή.
  • Επιτρέπονται απουσίες;
    Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα απουσίας από το 10% των συνολικών ωρών, δηλ. δύο (2) ώρες το πολύ. Απουσίες που υπερβαίνουν το 10% οδηγούν σε αυτόματη αποτυχία στο πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε γίνεται επιστροφή διδάκτρων.

Για εγγραφή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

 

 

 

Additional Info

  • Event date: Saturday, 21 April 2018
International Hellenic University © Copyright 2016 | Contact the webmaster of this site at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

| Open Access Policy | Disclaimer | Όροι και προϋποθέσεις χρήσης | Privacy Notice | Cookies Policy | Contact the IHU | Sitemap |

International Hellenic University, 14th km Thessaloniki-N. Moudania, 57001 Thermi, Greece

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree