Δημιουργία Μanual εταιρικών διαδικασιών/ πολιτικών.

Sep 26, 2011
Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, Greece

ISOMAT

INDUSTRY OF BUILDING CHEMICALS & MORTARS

Ζητείται μεταπτυχιακός φοιτητής ή απόφοιτος του MCs in Management για τη σύνταξη εγγράφου, υπό τη μορφή manual, στο οποίο θα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των εκάστοτε τμημάτων της εταιρίας, με προτεραιότητα τα τμήματα Πωλήσεων, Marketing και Τεχνικής Υποστήριξης. Η καθημερινή του απασχόληση θα αφορά στη, μέσω συνεντεύξεων και καθημερινών παρατηρήσεων, καταγραφή και λεπτομερειακή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του εκάστοτε τμήματος και ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, των εντύπων και των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστήματων που αυτό χρησιμοποιεί, καθώς και των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται από αυτά, του απαιτούμενου εξοπλισμού, του αριθμού και των ειδικοτήτων των εμπλεκόμενων, του τρόπου εκπαίδευσης του προσωπικού κ.λ.π.

Possibly Related Internships

View all internships »

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree