Εθνική Τράπεζα: Πρόσληψη προσωπικού για Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής

Nov 2, 2018

Full-time

Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, συνολικά, κατόπιν επιλογής, 20 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόχων υποχρεωτικά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδικευμένα προσόντα και εμπειρία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της σε Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής.

Περισσότερες Πληροφορίες >>

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree