ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ: HR Generalist

Jul 20, 2018

Full-time

Θεσσαλονίκη

ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

H ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει HR Generalist με δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα.

Περισσότερες Πληροφορίες →

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.