Προϊστάμενος Παραγωγής: WELLABY’s (U & S UNISMACK ABEE)

Jun 28, 2018

Full-time

Greece

WELLABY’s

Βιομηχανία παραγωγής σνακς / κρακερς ελεύθερα γλουτένης, 100% εξωστρεφής και κύρια δράση στις σύγχρονες αγοράς της Αμερικής, Αγγλίας και Αυστραλίας.

Το στέλεχος θα αποτελέσει μέλος τη Ομάδας Παραγωγής, Logistics και Ποιότητας ως Προϊστάμενος Παραγωγής σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή Εργοστασίου.

Περισσότερες Πληροφορίες →

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree