Υπάλληλος Τομέα Λογιστηρίου (ορισμένου χρόνου) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

May 31, 2018

Contract

Σίνδος (Θεσσαλονίκη), Greece

LIDL

 Προφίλ υποψηφίων

  • Απόφοιτος-η ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης Οικονομικών ή Λογιστικής
  • Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
  • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών και καλή Αγγλικών
  • Μεγάλη ευχέρεια στον χειρισμό MS Office (ιδιαίτερα Excel)
  • Δεξιότητες επικοινωνίας, αξιοπιστία και ευελιξία

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες/ πληροφορίες →

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree