Σύμβουλος SAP-FI στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Sep 29, 2017

Full-time

Σίνδος Θεσ/νίκη

Lidl Hellas

              Καθήκοντα:
  • Εργάζεστε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με έδρα τις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης
  • Υποστηρίζετε την εφαρμογή SAPFI & τις διασυνδέσεις με περιφερειακές εφαρμογές
  • Συνεργάζεστε με αντίστοιχα τμήματα της μητρικής στη Γερμανία, για βελτίωση της εφαρμογής και των συνδεδεμένων συστημάτων
  • Συγκεντρώνετε τις απαιτήσεις χρηστών και τις προδιαγραφές ροών εργασίας και τις ενσωματώνετε στη SAPFI
  • Υποστηρίζετε τους χρήστες στην καθημερινή τους εργασία

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.