Έμπειρος αναλυτής-προγραμματιστής web εφαρμογών

Mar 2, 2012

Contract

-, Greece

Ζητείται έμπειρος αναλυτής-προγραμματιστής web εφαρμογών για εξωτερική συνεργασία.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. H ικανότητα υψηλού επιπέδου ανάλυσης του τομέα ενδιαφέροντος
2. H εμπειρία σε διαχείριση χρημάτων μέσω Internet (χρέωση/πίστωση πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων)
3. Η εμπειρία σε θέματα ασφάλειας στο Internet

Πρόσθετα προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν/περιγράψουν σχετικά project που έχουν υλοποιήσει.

Possibly Related Jobs

View all jobs »

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree