Προγραμματιστές

Mar 1, 2012

Full-time

Αθήνα, Greece

TELECOMPUTER CENTER S.A

Η TELECOMPUTER CENTER S.A καταξιωμένη Εταιρία στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων πληροφορικής (ERP) στην Ναυτιλιακή Αγορά από το 1985, ζητά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών
• Άριστη γνώση Visual Studio της Microsoft, MS-SQL
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Εμπειρία 1-2 έτη
• Ηλικία κάτω των 30 ετών

MARINE ENGINEERS (Part time)
• Με εμπειρία στην εφαρμογή Plan Maintenance System
• ΔημιουργίατηςData Base τουπλοίου(Maintenance Structure).

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης.

Αποστείλατε Βιογραφικό σημείωμα: e-mail tc@telecomputer.gr ή Fax 210.452.7220 Υπόψη κας Ηλιάδου

Possibly Related Jobs

View all jobs »

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree