Επιστημονικό Προσωπικό και Τεχνίτες Υψηλής Εξειδίκευσης

Mar 1, 2012

Contract

Πέλλα, Greece

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου « Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου « Κατασκευή καναλιών συλλογής και μεταφοράς ομβρίων για την προστασία του Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας»

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/…

Possibly Related Jobs

View all jobs »

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree