Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος (έδρα Σέρρες) - κωδ. 426ΠΤΤ

May 23, 2011

Full-time

Serres, Greece

ICAP Group S.A.

Your Business Partner

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία παροχής κυρίως τεχνικών υπηρεσιών, με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι: πώληση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (οικιακής/βιομηχανικής στέγης και αγροτεμαχίων), τεχνικά έργα ανακαινίσεων/εξοικονόμησης ενέργειας, υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης πολυκατοικιών και εμπόριο καυσίμων.

Προφίλ Υποψηφίου:
  • Διπλωματούχος Μηχανικός, κατά προτίμηση Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος, ή Χημικός, ή Μηχανικός Περιβάλλοντος.
  • Μελετητική εμπειρία, καθώς θα κληθεί να εκπονεί και να υπογράφει μικρές ενεργειακές μελέτες εξοικονόμησης -νέος Κ.Εν.Α.Κ.- και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
  • Εργοταξιακή εμπειρία, καθώς θα κληθεί να προϋπολογίζει και να επιβλέπει την υλοποίηση έργων (μικρού κυρίως προϋπολογισμού), στην περιοχή των Σερρών.
Στις αρμοδιότητες του στελέχους, περιλαμβάνονται:
  • η ευθύνη του καταστήματος της εταιρείας, το οποίο λειτουργεί πρωϊ-απόγευμα και βρίσκεται στο κέντρο των Σερρών. Σε αυτό στεγάζονται οι μελετητικές υπηρεσίες της εταιρείας, ενώ υπάρχει και ενδεικτική έκθεση των προσφερόμενων προϊόντων,
  • η υποδοχή και εξυπηρέτηση των εισερχόμενων πελατών.
  • Εξωστρεφής, με διοικητικές ικανότητες (για το συντονισμό των ομάδων έργου), να μπορεί να ανταπεξέλθει στους διαφορετικούς ρόλους που η θέση απαιτεί (μελέτες, επίβλεψη και προώθηση υπηρεσιών).
  • Αρκετά καλή γνώση Αγγλικών και πολύ καλή εξοικείωση με τους Η/Υ.
Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθό και μπόνους), εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και laptop. Καθώς η εργασία απαιτεί μόνιμη διαμονή στις Σέρρες, η εταιρεία για την περίπτωση που θα χρειαστεί μετεγκατάσταση, θα συμμετέχει στα έξοδα ενοικίου.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: theshr@icap.gr. Παρακαλούμε διευκρινίστε "Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος-κωδ. 426ΠΤΤ" στο θέμα/subject line του e-mail σας.

Όλες οι επαφές θα γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree