Οικονομικός Διευθυντής

May 15, 2011

Full-time

Αθήνα, Greece

Manpower Professional

Meet the future

H Manpower Professional, μέλος του ομίλου Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την εταιρίες θέσεις απασχόλησης στους τομείς της Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Οικονομικών & Λογιστικής, Μηχανικών, Πωλήσεων & Μάρκετινγκ.

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλη ασφαλιστική εταιρία, μέλος διεθνούς τραπεζοασφαλιστικού ομίλου αναζητά Οικονομικό Διευθυντή (Κωδ. θέσης: GRC/4587)

Κύριες Αρμοδιότητες

  • Ευθύνη του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της απεικόνισης της πορείας της εταιρίας προς την Διοίκηση και της υποβολής προτάσεων για την βέλτιστη οικονομική διαχείριση και διασφάλιση της κερδοφορίας
  • Παρακολούθηση, επεξεργασία και σύνταξη προυπολογισμών και έγκυρων περιοδικών οικονομικών αποτελεσμάτων
  • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων
  • Προγραμματισμός και παρακολούθηση των ταμειακών ροών, διαχείριση της σχέσης με τις Τράπεζες, διασφάλιση της ρευστότητας της εταιρίας
  • Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε συνεργασία με ελεγκτές
  • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση της ομάδας Διεύθυνσης

Προφίλ Υποψηφίου

  • Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητή στον ασφαλιστικό κλάδο
  • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικών/Λογιστικής, επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές
  • Δικαίωμα υπογραφής Α’ Τάξης
  • Γνώση IAS/IFRS

Possibly Related Jobs

View all jobs »

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree