Εταιρίες/Οργανισμοί (Διαφήμιση, Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις)

1 εγγραφή
Εταιρία Κλάδος Εργαζόμενοι Χώρα
A.I.D.A Marketing & Business Development Διαφήμιση, Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις 10 - 49 Greece
1 εγγραφή

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree