Χρήσιμες Συμβουλές Καριέρας

Οδηγίες Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναζήτηση εργασίας. Πρέπει λοιπόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον του υπεύθυνου προσλήψεων από την πρώτη στιγμή, ώστε να έχετε πιθανότητες να σας καλέσουν για συνέντευξη.

Προσοχή! Κατά την αρχική επιλογή αιτήσεων για εργασία, οι εργοδότες κατά γενικό κανόνα δεν ασχολούνται για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα με κάθε βιογραφικό. Εάν δεν κάνετε καλή εντύπωση, θα έχετε χάσει την ευκαιρία.
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συμπληρώσετε το υπόδειγμα που σας προτείνεται.

Πρότυπα

Αναφορές

Σύνδεσμοι

Πηγές

  • Down Rosenberg McKain, Career Planning Guide, About Inc.
  • Nathan & Hill, Career Counseling, Sage Publications.
  • Alsop, Stewart. "My Rules of Polite Digital Communication." Fortune. 142.2 (10 July 2000): p 76. Online. Academic Search Elite. 9 October 2000.
  • Cronin, Jennifer. "Netiquette, schmetiquette." Des Moines Business Record 16.24 (12 June 2000): p 11. Online. MasterFILE Premier. 9 October 2000.

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree