Γραφείο Καριέρας

Αποστολή & Φιλοσοφία του Γραφείου Καριέρας

Κύρια αποστολή του Γραφείου Καριέρας είναι, να παρέχει σε φοιτητές και αποφοίτους του, όλα τα μέσα , τις πληροφορίες και τις ευκαιρίες που χρειάζονται προκειμένου να πάρουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με την καριέρα τους και όλη την υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το γραφείο αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τον παραγωγικό ιστό (εταιρίες, οργανισμούς κτλ) δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ενώ φροντίζει και για την σύσφιξη σχέσεων με την τοπική κοινωνία.

Το Γραφείο Καριέρας του Δι.Πα.Ε διακρίνεται για την φοιτητοκεντρική του φιλοσοφία και έχει ως στόχο την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης & συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους. Θεματικές εκδηλώσεις καριέρας, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στην τοπική και την παγκόσμια αγορά, πρακτική άσκηση, μέρες καριέρας, σεμινάρια, εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων, πληροφορίες για την αγορά εργασίας είναι μόνο μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Καριέρας που δίνουν προστιθέμενη αξία στο πτυχίο που αποκτά ο φοιτητής από την φοίτηση του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Υπηρεσίες προς Φοιτητές

Το Γραφείο Καριέρας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει:

  • Ατομική & ομαδική εκπαίδευση για σύνταξη βιογραφικού, συστατικής επιστολής, & αναζήτησης εργασίας .
  • Ατομική συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέματα καριέρας όπως αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, αλλαγή καριέρας κτλ.
  • Ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εταιρειών και οργανισμών , σε τοπικό και Πανελλήνιο επίπεδο, καθώς επίσης και για θέσεις Πρακτικής Άσκησης.
  • Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα με την συνεργασία στελεχών της αγοράς καθώς και Μέρες Καριέρας.
  • Παρουσίαση Επαγγελματικών Προτύπων, πρακτικές και εμπειρίες.
  • Ενημέρωση σχετικά με Προγράμματα Κινητικότητας (Erasmus,κλπ).
  • Πληροφορεί για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
  • On line πηγές αναζήτησης πληροφοριών για θέματα καριέρας και αγορας εργασίας( π.χ διαδικτυακή πύλη Business Gateway.
  • Διενεργεί μελέτες αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις ζητούμενες ειδικότητες, την απορρόφηση των αποφοίτων και την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών όσο αφορά τις υπηρεσίες του Γ.Δ.

Δίκτυο Αποφοίτων

Όλοι οι απόφοιτοι του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, είναι ευπρόσδεκτοι στο Δίκτυο Αποφοίτων που υποστηρίζει το Γραφείο Καριέρας. Το Δίκτυο Αποφοίτων δημιουργήθηκε για τη διατήρηση επαφής ανάμεσα στην ενεργή ακαδημαϊκή κοινότητα και στους αποφοίτους του αλλά και των αποφοίτων του μεταξύ τους. Το Δίκτυο έχει διεθνή χαρακτήρα(λόγω της συμμετοχής ελλήνων & ξένων αποφοίτων) και φιλοδοξεί να προσφέρει δυνατότητες δικτύωσης μεταξύ των αποφοίτων, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο καθώς και να αναπτύξει δράσεις προς όφελος των αποφοίτων του.

Τα μέλη του δικτύου απολαμβάνουν διάφορα προνόμια όπως συμμετοχή σε συνέδρια & παρουσιάσεις προσκεκλημένων στελεχών & ακαδημαϊκών στο πανεπιστήμιο, δια βίου εκπαίδευση, υποστήριξη σε θέματα καριέρας και αναζήτησης εργασίας, mentoring, συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις ,πρόσβαση στην βιβλιοθήκη κ.α.

Η επικοινωνία με τους αποφοίτους εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από το διαδίκτυο, μέσω e-mail αλλά και με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ Facebook, Τwitter κτλ). Μείνετε συνδεδεμένοι με το Πανεπιστήμιο και με το δίκτυο αποφοίτων και αξιοποιήστε τα προνόμια που δικαιούστε σαν απόφοιτος τους Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree