Μαρτινόπουλος Γεώργιος Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, ΣχολήΕπιστημών και Τεχνολογίας

Ο Δρ Γεώργιος Μαρτινόπουλος έλαβε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2002. Είναι κάτοχος μετπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στις Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (2004) και διδακτορικό δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (2009) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εργασθεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Φυσικών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από το 2002 και έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με έμφαση στην ηλιακή θερμική ενέργεια, διαχείριση ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος και ανάλυση κύκλου ζωής. Ο Δρ Μαρτινόπουλος έχει συνεπιβλέψει αριθμό διατριβών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας πολλών εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Martinopoulos G., Missirlis D., Tsilingiridis G., Yakinthos K. and Kyriakis N., "Investigation of the heat transfer behaviour of a novel polymer solar collector", Third International Conference on Applied Energy, 2011, Perugia, Italy (in Press) (2011) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
  • Martinopoulos G., "Estimation of Maximum PV Penetration in the Domestic Sector in Greece", 3rd International Scientific Conference on "Energy and Climate Change", 7-8 October 2010, Athens (2010) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
  • Martinopoulos G., Missirlis D., Tsilingiridis G., Yakinthos K. and Kyriakis N., "CFD Modeling Of A Polymer Solar Collector", Renewable Energy 35, p. 1499-1508 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Tsilingiridis G. and Martinopoulos G., "Thirty years of domestic solar hot water systems use in Greece – energy and environmental benefits - Future perspectives", Renewable Energy 35, p. 490-497 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Michopoulos A., Martinopoulos G., Papakostas K. and Kyriakis N., "Energy consumption of a residential building – Comparison of conventional and RES-based systems", International Journal of Sustainable Energy 28 (1-3), pp. 19-27 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Martinopoulos G., Voulgari V. and Tsilingiridis G., "Parametric Study of a boiling flat plate collector", SECOTOX Conference Proceedings, pp.2103-2108 (2007) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
  • Martinopoulos G., Tsilingiridis G. and Kyriakis N., "Life Cycle Analysis for CO2 Abatement in Energy Systems Implementation – The Case of Solar Thermal Systems", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Vol. 7, pp. 709-713 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Tsilingiridis G., Martinopoulos G. and Kyriakis N., "Environmental performance of thermosiphonic domestic solar hot water system under different climatic conditions: A case study for Greece", GNEST: The International Journal, Vol. 6, No.3, pp 183-195 (2004) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Tsilingiridis G., Martinopoulos G. and Kyriakis N., "Life cycle environmental impact of a thermosiphonic domestic solar hot water system in comparison with electrical and gas water heating", Renewable Energy 29, p. 1277-1288 (2004) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Tsilingiridis G., Martinopoulos G., Ekrawat M. and Tsipas D., "Ιnfluence of location on the environmental impact of a domestic solar thermosiphonic system during its life cycle", Proceedings of 8th Conference of Global Network of Environmental Science and Technology, Vol. Α΄, p. 896-903, Lemnos (2003) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree