Υπηρεσίες

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αναπτύσσει διαρκώς νέες υπηρεσίες που πρωταρχικό σκοπό έχουν να προσθέτουν αξία στις συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος:

Παροχή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό γρήγορα και χωρίς κόστος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, επιλέγοντας άριστα καταρτισμένους πτυχιούχους του Δι.Πα.Ε με δυνατό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
Το Δι.Πα.Ε. βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να έρθουν σε επαφή με φοιτητές και αποφοίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και ενδιαφέροντα με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους, τη διοργάνωση εκδηλώσεων,την ανάπτυξη υπηρεσιών αλλά και την διευκόλυνση της διαδικασίας εξέυρεσης κατάλληλων υποψηφίων για κάλυψη θέσεων εργασίας.

Στο σημείο αυτό, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ετήσια εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» του Δι.Πα.Ε. Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που γίνονται με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο και την αγορά εργασίας. Οι συμμετέχουσες εταιρίες έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων εργασίας αλλά και να ενισχύσουν την προβολή και τη δικτύωση τους.

Εάν η εταιρία ή το ίδρυμά σας βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) σας συνιστούμε να δημοσιεύσετε την αγγελία θέσεως εργασίας ή πρακτικής άσκησης στο ηλεκτρονικό μας σύστημα.

Εύρεση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι ένα μέσο για την επίλυση διαφόρων θεμάτων των επιχειρήσεων, τα οποία το μόνιμο προσωπικό δεν έχει το χρόνο να αναλάβει. Η πρακτική άσκηση είναι επίσης ένα εξαιρετικό μέσο επιλογής πιθανών υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων πλήρους απασχόληση ελέγχοντας τις ικανότητες τους αλλά και τη συμβατότητα τους με την πολιτική της εταιρίας. Οι εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν από τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα αλλά και τις σύγχρονες δεξιότητες των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας.

Εξατομικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης

Σε στενή συνεργασία με τις εταιρίες, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Δι.Πα.Ε παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για την κάλυψη των επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών αναγκών των εταιριών. Μέσα από αυτά τα προγράμματα το Δι.Πα.Ε προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στα στελέχη των επιχειρήσεων βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους οργανισμούς να λειτουργούν αποτελεσματικά σε κάθε δυναμικό και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εταιρικές Παρουσιάσεις

Το Δι.Πα.Ε. προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να προβάλλουν την εταιρία τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που οργανώνει το Πανεπιστήμιο. Μερικά παραδείγματα από τις δραστηριότητες αυτές είναι:

  • Συμμετοχή σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις καριέρας και ανταλλαγή πρακτικής γνώσης και εμπειρίας με τους φοιτητές.
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά σεμινάρια.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις με στόχο τη δικτύωση.

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότητα του Δι.Πα.Ε

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Δι.Πα.Ε είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων προκειμένου να συνεργαστούν σε διάφορα πεδία εφαρμοσμένης έρευνας. Εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες ή και μεμονωμένοι ερευνητές του Πανεπιστημίου, μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση καίριων προβλημάτων των επιχειρήσεων με τη διεξαγωγή ανεξάρτητων μελετών προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Δι.Πα.Ε μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε θέματα «κλειδιά» για την επιτυχία της επιχείρησης!

Consulting Projects

Οι φοιτητές καλούνται να προβούν στην υλοποίηση ενός project σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε συνεργασία με μία εταιρία και να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις στο πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Η παραπάνω ενέργεια παρέχει στην επιχείρηση εφαρμοσμένες λύσεις και απτά αποτελέσματα σε θέματα που την απασχολούν αλλά δίνει και την ευκαιρία στους φοιτητές να αποδείξουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητές τους. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες κάνουν μια λεπτομερή παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του στους επόπτες της εταιρίας και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Δι.Πα.Ε.

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree