Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος    | Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας  ENG                                    

 

Χρήστος Τζώρτζης

DEng, BSc, MPhil, PhD 

Αναπληρωτής καθηγητής

Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Διευθυντής στα ΠΜΣ Data Science, ICT Systems και Smart Cities and Communities.

Σύντομο βιογραφικό

Χρηματοδότηση έρευνας

Δημοσιεύσεις

Διδασκαλία

Επίβλεψη φοιτητών

Συμμετοχή σε Επιτροπές

The Data Mining and Analytics research group

Νέα

Δημοσίευση άρθρου στο Software Quality Journal, Springer.

Δημοσίευση άρθρου στο Information Systems, Elsevier.

Δημοσίευση άρθρου στο Multimedia Tools and Applications, Springer.

Δημοσίευση άρθρου στο Computing, Springer.

Δημοσίευση άρθρων στο 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 20)

Δημοσίευση άρθρων στο 16th Int’l Conf. on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 20)

Δημοσίευση κεφαλαίου στο Advanced Computational Intelligence in Healthcare.

Associate Editor for the IET Smart Cities Journal.

Δημοσίευση άρθρου στο WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, Wiley.

Δημοσίευση κεφαλαίου στο Machine Learning Paradigms: Applications of Learning and Analytics in Intelligent Systems, Springer.

Χρηματοδότηση πρότασης με 3εκ. ευρώ, στα πλαίσια του ERASMUS+:Key Action 1 -Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs), με τίτλο:  MSc in Smart Cities and Communities, σε συνεργασία με Universite  de Mons, Heriot-Watt University και University of the Basque Country.

Επικοινωνία | 2020 Χ. Τζώρτζης

 

Εργασιακή εμπειρία

Ο Χρήστος Τζώρτζης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης και Τεχνολογίας Λογισμικού, Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος. Επιστημονικά υπεύθυνος στα ΠΜΣ Data Science, ICT systems, Smart Cities and Communities, e-Business and Digital Marketing, Mobile and Web Computing, και Cybersecurity, και Διευθυντής στα τρία πρώτα ΠΜΣ. Προηγουμένως ήταν διδάσκων Π.Δ. 407/80 και αντιμισθία Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων (2008-2013). Επίσης. ήταν διδάσκων με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 και αντιμισθία Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2008-14). Έχει διατελέσει (2008-11) Επίτιμος Λέκτορας στο University of Manchester, School of Computer Science, όπου εργαζόταν από το 2002 μέχρι και το καλοκαίρι του 2008 ως Λέκτορας με πλήρη απασχόληση και μονιμότητα.

Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα το 1999, ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Αντιπρύτανη του UMIST, Prof. Paul Layzell, με πλήρη απασχόληση. Το 2001 επιλέχθηκε Επίτιμος Λέκτορας στο UMIST, Dept. of Computation και το 2002 εξελέγη Λέκτορας στο ίδιο τμήμα. Εργάστηκε ως Λέκτορας με πλήρη απασχόληση στο Dept. of Computation (που το 2004 μετονομάστηκε σε School of Informatics με τη συγχώνευση του UMIST με το Victoria University of Manchester και το σχηματισμό του University of Manchester), οπότε και μονιμοποιήθηκε. Το 2006 μετακινήθηκε εσωτερικά στο School of Computer Science. Παράλληλα, από το 2004 ως το 2012 εργάστηκε ως Εξωτερικός αξιολογητής για το Nottingham Business School, Nottingham Trent University. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως Επιστημονικός συνεργατης σε διάφορα ελληνικά και ξένα ερευνητικά προγράμματα και ως σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων.

Ήταν πρόεδρος επιτροπής συνεδρίου στο CSMR 08, πρόεδρος του Industrial Track στο CSMR 11, και editor σε special issue του Journal of Software Maintenance and Evolution. Οργάνωσε το 1st SOSoRNet workshop, και ένα special session στο IEEE CSMR 07 και CSMR 09, ενώ συνδιοργάνωσε το Service-enabled Collaborative Enterprises- Joint event.

Σπουδές

Έχει Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πατρών, Πτυχίο Νομικής, Δ.Π.Θ., Ερευνητικό μεταπτυχιακό (MPhil in Computation) από το UMIST και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD in Informatics) από το University of Manchester.

Έρευνα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Εξόρυξη Δεδομένων, την Ανακάλυψη Γνώσης, τις Έξυπνες Πολεις και την Τεχνολογία Λογισμικού. Η έρευνα του στοχεύει τόσο στη δημιουργία νέων αλγορίθμων όσο και στη βελτίωση και το συνδυασμό υπαρχόντων αλγορίθμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα και προκλήσεις σε πεδία εφαρμογών όπως η ιατρική, η βιολογία, οι έξυπνες πόλεις και η τεχνολογία λογισμικού (με έμφαση στη συντήρηση, εξέλιξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού).

Δημοσιεύσεις

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 εργασίες, τόσο σε διεθνή περιοδικά με κριτές όπως τα: Software Quality Journal, Multimedia Tools and Applications, Information Systems, Computing, Information Systems Frontiers, WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, Advances in Data Analysis and Classification, Methods of Information in Medicine, Data & Knowledge Engineering, AI magazine, Int'l Journal of Data Mining and Bioinformatics, και Applied Artificial Intelligence, όσο και σε διεθνή συνέδρια με κριτές όπως τα: KSEM, IEEE ICTAI, IEEE COMPSAC, IEEE WETICE, IEEE SMC, AIAI, IEEE ITAB, IEEE APSEC, IEEE IWPC, CSMR και IDEAL. Λίστα δημοσιεύσεων υπάρχει εδώ.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γ.Γ.Ε.Τ. όσο και των Βρετανικών Ερευνητικών Συμβουλίων και Πανεπιστημίων, που αφορούν στον τραπεζικό και ιατρικό τομέα, καθώς και στον τομέα οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής. Λίστα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε υπάρχει εδώ.

Αυτοδύναμη Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών, μεταπτυχιακών και πτυχιακών

Επιβλέπει αυτοδύναμα 5 διδακτορικές διατριβές ενώ συνεπιβλέπει άλλη μια. Επέβλεψε αυτοδύναμα 2 διδακτορικές (PhD) και μια μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή (MPhil) που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Έχει επίσης συνεπιβλέψει 3 διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Έχει επιβλέψει 57 μεταπτυχιακές (MSc) και 33 πτυχιακές εργασίες. Τέλος, συμμετέσχει στην τριμελή επιτροπή 3 διδακτορικών διατριβών και 4 μεταπτυχιακών διατριβών (MPhil). Συνοπτική λίστα είναι εδώ.