International Hellenic University

 Stay up to date with IHU News!

Front page events

26 – 30 Ιουνίου 2017

Ο κτιριακός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνος για σχεδόν 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ενώ στη χώρα μας, η τελική κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα κυμάνθηκε στο 34% της συνολικής ζήτησης. 
Καθώς ο κτιριακός τομέας αποτελεί έναν τόσο μεγάλο χρήστη ενέργειας, με συνεχώς αυξητικές τάσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μεγαλύτερη διείσδυση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους στη προσπάθεια της για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης αλλά και για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. 

Για τους λόγους αυτούς ο αειφόρος σχεδιασμός του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και η ιδέα του κτιρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αποτελεί στις μέρες μας τον κύριο στόχο στον σχεδιασμό κτιρίων.

Στα πλαίσια αυτά οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων. Εκτός από το θεωρητικό κομμάτι θα περιλαμβάνεται και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο με εκμάθηση του σχεδιαστικού πακέτου Sketch-Up, του υπολογιστικού πακέτου EnergyPlus για την ενεργειακή  προσομοίωση κτιρίων καθώς και του System Advisory Model για την διαστασιολόγηση και προσομοίωση συστημάτων εκμετάλλευσης ΑΠΕ τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε κτίρια.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το θερινό σχολείο εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις του MSc in Energy Building Design της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές στη Μηχανική, Φυσική και σε συναφείς τομείς, αλλά και σε ερευνητές - επαγγελματίες που εργάζονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα καθώς και τη βιομηχανία.

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής είναι 100€. Οι συμμετέχοντες που θα γίνουν δεκτοί θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να καταβάλλουν το κόστος συμμετοχής και να κατοχυρώσουν τη θέση τους. 
Θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του θερινού σχολείου.

 

Υποβολή Αίτησης:

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 10 εργάσιμων ημερών για το αν γίνονται δεκτοί ή όχι.

Ο αριθμός συμμετοχής στο σεμινάριο είναι περιορισμένος  ενώ το Διεθνές Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει το σεμινάριο για την επόμενη χρονιά αν δεν υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός εγγραφών μέχρι τις 21/6/2017.

Για υποβολή της αίτησης σας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής: 

 

 

Πρόγραμμα

26/06/2017
10.00-11.00
Εγγραφές
26/06/2017
11.00-14.00
Περιβαλλοντικός και αστικός σχεδιασμός Δρ. Ι. Θεοδωρίδου  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Technische Universitat Darmstadt
3 ώρες
26/06/2017
14.30-17.30
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κτιρίων Δρ. Ε. Γιαμά
ΕΔΙΠ Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
3 ώρες
27/06/2017
11.00-14.00
Εισαγωγή στο Sketchup
(lab)
Δρ. Ι. Θεοδωρίδου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Technische Universitat Darmstadt
3 ώρες
27/06/2017
14.30-17.30
Κτιριακό Απόθεμα και ο δρόμος προς τα ΝΖΕΒ Άγις Παπαδόπουλος
Καθ. Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
3 ώρες
28/06/2017
11.00-14.00
Ενεργειακές Ροές Κ. Τσικαλουδάκη
Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
3 ώρες
28/06/2017
14.30-17.30
Εισαγωγή στο Sketchup
(lab)
Δρ. Ι. Θεοδωρίδου  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Technische Universitat Darmstadt
3 ώρες
29/06/2017
11.00-17.30
Ενεργειακή Προσομοίωση Κτιρίων - EnergyPlus (lab) Θ. Θεοδοσίου
Επίκ. Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
6 ώρες
30/06/2017
11.00-14.00
Ενσωμάτωση ΑΠΕ στο Δομημένο Περιβάλλον Δρ. Γ. Μαρτινόπουλος
Ακαδημαϊκός Συνεργάτης 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
3 ώρες
30/06/2017
14.30-17.30
Διαστασιολόγηση συστημάτων ΑΠΕ
(lab)
Δρ. Γ. Μαρτινόπουλος
Ακαδημαϊκός Συνεργάτης 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
3 ώρες

 
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2310807501
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ακαδημαϊκά θέματα)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (διαδικασίες εγγραφής)
 

 

Friday, 19 May 2017 14:06

Introduction to Kali Linux seminar

Hands-on seminar “Introduction to Kali Linux and its pentesting tools”

Day 1: Monday, May 29, 2017, 10.00:14:00

Day 2: Tuesday, May 30, 2017, 10:00-14:00

International Hellenic University, Computer Labs A1 & A2

 

register for the hands on workshop on solar energy and hydrogen applications carousel

 

Scope: With the proliferation of communication networks and the corresponding increase in connectivity, the objective of cybersecurity to “secure and protect information and communications from unauthorized and malicious users” frequently requires the cybersecurity specialist to think like an attacker in order to discover vulnerabilities and weak points in network and computer infrastructure so that these can be fixed. This procedure, which is called penetration testing (or pentesting), is facilitated by many software platforms and tools for this purpose, the best known platform being the Kali Linux OS and suite of tools.

In this 2-day workshop/seminar, a basic introduction to Kali Linux and its most widely-used pentesting tools will be provided. The event, which is targeted at students and young ICT and Cybersecurity professionals alike, provides a mix of tutorial-style presentations and hands-on practice, including implementing and programming simple network attacks in a controlled environment.

The seminar consists of 2 parts in 2 separate days. In the first day, an introduction to Virtual Machines, Virtualbox and basic Linux usage is offered, along with an introduction to basic network protocols and packet capturing. In the second day, simple network attacks are described and actually implemented in Virtual Machines and specific tools, such as scapy and metasploit, are presented.

Attendance is free to students, young ICT professionals, the general public and all those who wish to become familiar with cybersecurity and penetration testing.

Due to lab capacity constraints, prior free registration is required. A confirmation email will be sent to all persons who have been selected to attend. The confirmation email is a prerequisite for attending the seminar. If demand exceeds lab capacity, a similar seminar may be offered in the near future.

Registration: To register, please fill in the form in the following webpage link

Registration Form

 The working language of the event is English.

For IHU location directions, please click here.

Event program:

Monday, May 29, 2017
 

• Introduction to Virtualbox and types of VM networking
• Installing and updating Kali Linux, basic Linux usage and configuration
• An overview of pfsense

12:00 - 12:15 Break
12:15 – 14:00

• Brief overview of network protocols: IP, Ethernet
• Introduction to capturing packets with Wireshark

Tuesday, May 30, 2017
10:00 - 12:00

• Port scanning with Nmap
• Man-in-the middle attacks with ARP poisoning
• Creating our own packets with scapy

12:00 – 12:15 Break
12:15 – 14:00

• An introduction to metasploit
• Launching attacks with metasploit

 

 

register for Kali Seminar

Applications are open for our master’s programmes:

 

Follow us: Twitter: @IHU_SciTech | Facebook: IHU School of Science & Technology | LinkedIn: International Hellenic University| Instagram: IHU_SciTech

Hands-on Workshop
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

Τετάρτη 31 Μαΐου, 2017, 11:00-16:00

register for the hands on workshop on solar energy and hydrogen applications carousel

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος SketchUp καθώς και στο πρόγραμμα προσομοίωσης EnergyPlus ώστε να βλέπουν τα αποτελέσματα των επιλογών σχεδιασμού κτιρίων στο ενεργειακό τους αποτύπωμα. Επιπρόσθετα, θα εκπαιδευτούν στη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών κτιρίων σε ηλεκτρική ενέργεια με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν σε φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας και οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων.
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια από τις 11.00 έως τις 16:00.

 11.00-12.30 Σχεδιασμός στο Sketchup Ι. Θεοδωρίδου Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
 12.45-14.15 Προσομοίωση στο EnergyPlus
 14.30-16.00 Ενσωμάτωση PV σε κτίρια Γ.Μαρτινόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Λόγω της άσκησης στη vησίδα Η/Υ, οι θέσεις είναι περιορισμένες και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προεγγραφή. Μετά την προεγγραφή οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαίωση της εγγραφής τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις του MSc in Energy Building Design της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας

 

Εξ΄ αιτίας της πολύ μεγάλης συμμετοχής η δυνατότητα εγγραφής έχει απενεργοποιηθεί.

 

register for the hands on workshop on solar energy and hydrogen applications carousel

 

Επικοινωνία: Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 2310 807 501.

 

Follow us: Twitter: @IHU_SciTech | Facebook: IHU School of Science & Technology | LinkedIn: International Hellenic University| Instagram: IHU_SciTech

International Hellenic University © Copyright 2016 | Contact the webmaster of this site at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

| Open Access Policy | Disclaimer | Contact the IHU | Sitemap | International Hellenic University, 14th km Thessaloniki-N. Moudania, 57001 Thermi, Greece |