International Hellenic University

 Stay up to date with IHU News!

Events

26 – 30 Ιουνίου 2017

Ο κτιριακός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνος για σχεδόν 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ενώ στη χώρα μας, η τελική κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα κυμάνθηκε στο 34% της συνολικής ζήτησης. 
Καθώς ο κτιριακός τομέας αποτελεί έναν τόσο μεγάλο χρήστη ενέργειας, με συνεχώς αυξητικές τάσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μεγαλύτερη διείσδυση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους στη προσπάθεια της για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης αλλά και για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. 

Για τους λόγους αυτούς ο αειφόρος σχεδιασμός του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και η ιδέα του κτιρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αποτελεί στις μέρες μας τον κύριο στόχο στον σχεδιασμό κτιρίων.

Στα πλαίσια αυτά οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων. Εκτός από το θεωρητικό κομμάτι θα περιλαμβάνεται και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο με εκμάθηση του σχεδιαστικού πακέτου Sketch-Up, του υπολογιστικού πακέτου EnergyPlus για την ενεργειακή  προσομοίωση κτιρίων καθώς και του System Advisory Model για την διαστασιολόγηση και προσομοίωση συστημάτων εκμετάλλευσης ΑΠΕ τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε κτίρια.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το θερινό σχολείο εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις του MSc in Energy Building Design της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές στη Μηχανική, Φυσική και σε συναφείς τομείς, αλλά και σε ερευνητές - επαγγελματίες που εργάζονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα καθώς και τη βιομηχανία.

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής είναι 100€. Οι συμμετέχοντες που θα γίνουν δεκτοί θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να καταβάλλουν το κόστος συμμετοχής και να κατοχυρώσουν τη θέση τους. 
Θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του θερινού σχολείου.

 

Υποβολή Αίτησης:

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 10 εργάσιμων ημερών για το αν γίνονται δεκτοί ή όχι.

Ο αριθμός συμμετοχής στο σεμινάριο είναι περιορισμένος  ενώ το Διεθνές Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει το σεμινάριο για την επόμενη χρονιά αν δεν υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός εγγραφών μέχρι τις 21/6/2017.

Για υποβολή της αίτησης σας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής: 

 

 

Πρόγραμμα

26/06/2017
10.00-11.00
Εγγραφές
26/06/2017
11.00-14.00
Περιβαλλοντικός και αστικός σχεδιασμός Δρ. Ι. Θεοδωρίδου  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Technische Universitat Darmstadt
3 ώρες
26/06/2017
14.30-17.30
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κτιρίων Δρ. Ε. Γιαμά
ΕΔΙΠ Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
3 ώρες
27/06/2017
11.00-14.00
Εισαγωγή στο Sketchup
(lab)
Δρ. Ι. Θεοδωρίδου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Technische Universitat Darmstadt
3 ώρες
27/06/2017
14.30-17.30
Κτιριακό Απόθεμα και ο δρόμος προς τα ΝΖΕΒ Άγις Παπαδόπουλος
Καθ. Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
3 ώρες
28/06/2017
11.00-14.00
Ενεργειακές Ροές Κ. Τσικαλουδάκη
Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
3 ώρες
28/06/2017
14.30-17.30
Εισαγωγή στο Sketchup
(lab)
Δρ. Ι. Θεοδωρίδου  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Technische Universitat Darmstadt
3 ώρες
29/06/2017
11.00-17.30
Ενεργειακή Προσομοίωση Κτιρίων - EnergyPlus (lab) Θ. Θεοδοσίου
Επίκ. Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
6 ώρες
30/06/2017
11.00-14.00
Ενσωμάτωση ΑΠΕ στο Δομημένο Περιβάλλον Δρ. Γ. Μαρτινόπουλος
Ακαδημαϊκός Συνεργάτης 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
3 ώρες
30/06/2017
14.30-17.30
Διαστασιολόγηση συστημάτων ΑΠΕ
(lab)
Δρ. Γ. Μαρτινόπουλος
Ακαδημαϊκός Συνεργάτης 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
3 ώρες

 
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2310807501
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ακαδημαϊκά θέματα)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (διαδικασίες εγγραφής)
 

 

Data Science & Business Intelligence:

How Big Data & Analytics are Shaping the future

Thursday 25/5/2017, 17.00–18.30, Lecture Room B1

 

register for the hands on workshop on solar energy and hydrogen applications carousel

 

50 years ago, the great statistician John Tuckey, in his paper “The future of data analysis”, called for a reformation of statistics, pointing to the existence of an as-yet unrecognised science, whose subject of interest was learning from data, or ‘data analysis’. Nowadays, Data Science has emerged as an “umbrella term” that encompasses, among others, statistics, data mining, machine learning and database technologies. Businesses, organisations and governments recognise the need to exploit their ever-growing volumes of data to discover useful and actionable knowledge for competitive advantage. The European Commission has recently issued the findings of its market research, pointing out that although the data analytics market is rapidly growing, there is an increasing shortage of “data workers”.

In this event, the speakers will present to the audience the current status of data science, as well as the future trends. The keynote speaker, Dr Baltagiannis, senior data scientist for SAP, will focus on the available technologies for data scientists. Associate Professor, A. Pramatari will present this year’s “e∙nnovation” digital entrepreneurship competition and will address the benefits of combining data science and innovation & entrepreneurship.

Attendance is free to students, young ICT professionals, the general public and all those who wish to become familiar with data science.

To register free of charge please fill in the form in the following web page link:

 

Registration Form

The working language of the event is English.

For IHU location directions, please click here.

Event program:

 17:00-17:20   Welcome speech: IHU's MSc in Data Science   Prof. G. Evangelidis
 Dean, School of Science and
 Technology,  IHU
 17:20-17:50  Data Science & Business Intelligence:
 How Big Data & Analytics  are shaping the future 
 Dr A. Baltagiannis 
 Senior Data Scientist 
 SAP Data Science Hub 
 18:00–18:30   Complementing Data Science with Entrepreneurship to
 gain a competitive advantage in the labour Market -  “e∙nnovation 2017” 
 Assoc. Prof. A. Pramatari
 Athens University of
 Economics and Business 

 

 

register for the event

Applications are open for our master’s programmes:

Follow us on:

Facebook: International Hellenic University, School of Science and Technology | LinkedIn: International Hellenic University

Friday, 19 May 2017 14:06

Introduction to Kali Linux seminar

Hands-on seminar “Introduction to Kali Linux and its pentesting tools”

Day 1: Monday, May 29, 2017, 10.00:14:00

Day 2: Tuesday, May 30, 2017, 10:00-14:00

International Hellenic University, Computer Labs A1 & A2

 

register for the hands on workshop on solar energy and hydrogen applications carousel

 

Scope: With the proliferation of communication networks and the corresponding increase in connectivity, the objective of cybersecurity to “secure and protect information and communications from unauthorized and malicious users” frequently requires the cybersecurity specialist to think like an attacker in order to discover vulnerabilities and weak points in network and computer infrastructure so that these can be fixed. This procedure, which is called penetration testing (or pentesting), is facilitated by many software platforms and tools for this purpose, the best known platform being the Kali Linux OS and suite of tools.

In this 2-day workshop/seminar, a basic introduction to Kali Linux and its most widely-used pentesting tools will be provided. The event, which is targeted at students and young ICT and Cybersecurity professionals alike, provides a mix of tutorial-style presentations and hands-on practice, including implementing and programming simple network attacks in a controlled environment.

The seminar consists of 2 parts in 2 separate days. In the first day, an introduction to Virtual Machines, Virtualbox and basic Linux usage is offered, along with an introduction to basic network protocols and packet capturing. In the second day, simple network attacks are described and actually implemented in Virtual Machines and specific tools, such as scapy and metasploit, are presented.

Attendance is free to students, young ICT professionals, the general public and all those who wish to become familiar with cybersecurity and penetration testing.

Due to lab capacity constraints, prior free registration is required. A confirmation email will be sent to all persons who have been selected to attend. The confirmation email is a prerequisite for attending the seminar. If demand exceeds lab capacity, a similar seminar may be offered in the near future.

Registration: To register, please fill in the form in the following webpage link

Registration Form

 The working language of the event is English.

For IHU location directions, please click here.

Event program:

Monday, May 29, 2017
 

• Introduction to Virtualbox and types of VM networking
• Installing and updating Kali Linux, basic Linux usage and configuration
• An overview of pfsense

12:00 - 12:15 Break
12:15 – 14:00

• Brief overview of network protocols: IP, Ethernet
• Introduction to capturing packets with Wireshark

Tuesday, May 30, 2017
10:00 - 12:00

• Port scanning with Nmap
• Man-in-the middle attacks with ARP poisoning
• Creating our own packets with scapy

12:00 – 12:15 Break
12:15 – 14:00

• An introduction to metasploit
• Launching attacks with metasploit

 

 

register for Kali Seminar

Applications are open for our master’s programmes:

 

Follow us: Twitter: @IHU_SciTech | Facebook: IHU School of Science & Technology | LinkedIn: International Hellenic University| Instagram: IHU_SciTech

Page 1 of 20
International Hellenic University © Copyright 2016 | Contact the webmaster of this site at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

| Open Access Policy | Disclaimer | Contact the IHU | Sitemap | International Hellenic University, 14th km Thessaloniki-N. Moudania, 57001 Thermi, Greece |