Προϊστάμενος-η Πωλήσεων Περιφέρειας Αττικής: διοίκηση κατ/των σε μια περιοχή του Νομού Αττικής, που μπορεί να περιλαμβάνει και κατ/τα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τη Μυτιλήνη, τη Χίο ή τη Σάμο

Jun 7, 2017

Full-time

Greece

LIDL

For more information please click at the link below:

http://kariera.lidl.gr/cps/rde/…

 

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.