Προϊστάμενος(-η) Πωλήσεων στην Κεντρική Ελλάδα

Mar 28, 2017

Full-time

Thessaloniki, Greece

Lidl Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://kariera.lidl.gr/cps/rde/career_lidl_gr/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=&employmentareaid=&regionid=16&regionid=118&hitsperchunk=5&chunk=1&action=showJobDetails&id=693

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.