Τζώρτζης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής, ΣχολήΕπιστημών και Τεχνολογίας

Ο Δρ Χρήστος Τζώρτζης εξελέγει επίκουρος καθηγητής στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Ανακάλυψης Γνώσης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας. Διετέλεσε επίτιμος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Εργάστηκε (2008 - 2011) ως επίκουρος καθηγητής βοηθός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, και αναπληρωτής βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έχει επίσης εργαστεί (2002-2008) ως τακτικός λέκτορας για το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Σχολή Πληροφορικής και Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών, καθώς και για το UMIST, Τμήμα Πληροφορικής.

Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ το 2006, MPhil στην Πληροφορική από το UMIST, το 1999, πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης το 1997 και το Δίπλωμα του Μηχανικού στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 1993.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανακάλυψη της γνώσης και εξόρυξη δεδομένων, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού, των ιατρικών και βιολογικών δεδομένων. Έχει εκδώσει πάνω από 40 εργασίες σε Διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής σε 7 έργα στα αντικείμενα που αφορούν την εξόρυξη γνώσης, ανάκτηση δεδομένων, την ποιότητα του λογισμικού και την εξέλιξη.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.cs.uoi.gr/~tjortjis/

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kanellopoulos Y., Antonellis P., Tjortjis C., Makris C. and Tsirakis N., "k-Attractors: A Partitional Clustering Algorithm for Numeric Data analysis", Applied Artificial Intelligence, Taylor & Francis, Vol. 25, No.2, pp. 97-115 (2011) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Kanellopoulos Y., Antonellis P., Antoniou D., Makris C., Theodoridis E., Tjortjis C. and Tsirakis N., "Code Quality Evaluation methodology using the ISO/IEC 9126 Standard", Int’l Journal of Software Engineering & Applications, AIRCC, Vol.1, No.3, pp. 17-36 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Antonellis P., Antoniou D., Kanellopoulos Y., Makris C., Theodoridis E., Tjortjis C. and Tsirakis N., "Clustering for Monitoring Software Systems Maintainability Evolution", Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Elsevier, Vol. 233, pp. 43-57 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Antonellis P., Antoniou D., Kanellopoulos Y., Makris C., Theodoridis E., Tjortjis C. and Tsirakis N., "Code4Thought Project: Employing the ISO/IEC-9126 standard for Software Engineering - Product Quality Assessment", Proc. IEEE 13th European Conf. Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2009), pp. 297-300 (2009) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Denaxas S. and Tjortjis C., "A GO-driven semantic similarity measure for quantifying the biological relatedness of gene products", Intelligent Decision Technologies journal, IOS Press, Vol. 3, No 4, pp. 239-248 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Kontogiannis K., Tjortjis C., and Winter A. (eds.), "Editorial for a Special Issue on the 12th Conf. on Software Maintenance and Reengineering", Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, Wiley, Vol. 21, No. 2, pp. 79–80 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Zhang S., Tjortjis C., Zeng X., Qiao H., Buchan I. and Keane J., "Comparing Data Mining Methods with Logistic Regression in Childhood Obesity Prediction", Information Systems Frontiers Journal, Springer, Vol. 11, No. 4, pp. 449-460 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Antonellis P., Antoniou D., Kanellopoulos Y., Makris C., Theodoridis E., Tjortjis C. and Tsirakis N., "Employing Clustering for Assisting Source Code Maintainability Evaluation according to ISO/IEC-9126", Proc. Artificial Intelligence Techniques in Software Engineering Workshop (AISEW 2008) (2008) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Denaxas S. and Tjortjis C., "Scoring and summarizing gene product clusters using the Gene Ontology", Int’l Journal of Data Mining and Bioinformatics, Inderscience, Vol. 2, No. 3, pp.216- 235 (2008) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Kanellopoulos Y., Heitlager I., Tjortjis C., and Visser J., "Interpretation of Source Code Clusters in Terms of the ISO/IEC-9126 Maintainability Characteristics", Proc. 12th European Conf. Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2008), pp. 63-72 (2008) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Kanellopoulos Y., Antonellis P., Tjortjis C. and Makris C., "k-Attractors: A Clustering Algorithm for Software Measurement Data Analysis", Proc. 19th IEEE Int’l Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 07), pp. 358-365 (2007) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Kanellopoulos Y., Makris C. and Tjortjis C., "An Improved Methodology on Information Distillation by Mining Program Source Code", Data & Knowledge Engineering, Elsevier, Vol. 61, No 2, pp. 359-383 (2007) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Tjortjis C. and Wang C., "HybridSet: An Effective Approach to Association Rule Mining", Proc. 2007 European Conference on Operational Research (EURO XXII) (2007) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Tjortjis C., Saraee M., Theodoulidis B. and Keane J.A., "Using T3, an Improved Decision Tree Classifier, for Mining Stroke Related Medical Data", Methods of Information in Medicine, Schattauer GmbH, Vol. 46, No. 5, pp. 523-529 (2007) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Denaxas S. and Tjortjis C., "Quantifying the Biological Similarity between Gene Products Using GO: An Application of the Vector Space Model", Proc. IEEE Information Technology in Biomedicine (ITAB 2006) (2006) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Kanellopoulos Y., Dimopoulos T., Tjortjis C. and Makris C., "Mining Source Code Elements for Comprehending Object-Oriented Systems and Evaluating Their Maintainability", SIGKDD Explorations, ACM Press, Vol. 8, No. 1, pp. 33-40 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Marchant J., Tjortjis C., and Turega M., "A Metric of Confidence in Requirements Gathered from Legacy Systems: Two Industrial Case Studies", Proc. IEEE 10th European Conf. Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2006), pp. 353-359 (2006) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Muyeba M., Khan M., Malik, Z. and Tjortjis C., "Towards Healthy Association Rule Mining (HARM): A Fuzzy Quantitative Approach", Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Vol. 4224, pp. 1014-1022 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Rousidis D. and Tjortjis C., "Clustering data retrieved from Java source code to support software maintenance: A case study", Proc. IEEE 9th European Conf. Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2005), pp. 276-279 (2005) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Kanellopoulos Y. and Tjortjis C., "Data Mining Source Code to Facilitate Program Comprehension: Experiments on Clustering Data Retrieved from C++ Programs", Proc. IEEE 12th Int’l Workshop Program Comprehension (IWPC 2004), pp. 214-223 (2004) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Wang C. and Tjortjis C., "PRICES: An Efficient Algorithm for Mining Association Rules", Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Vol. 3177, pp. 352-358 (2004) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Tjortjis C., Sinos L. and Layzell P.J., "Facilitating Program Comprehension by Mining Association Rules from Source Code", Proc. IEEE 11th Int’l Workshop Program Comprehension (IWPC 03), pp. 125-132 (2003) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Tjortjis C, Dafoulas G., Layzell P.J., Macaulay L. and , "A Model for Selecting CSCW Technologies for Distributed Software Maintenance Teams in Virtual Organisations", Proc. IEEE 26th Int’l Computer Software Applications Conf. (COMPSAC 02), pp. 1104-1108 (2002) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Tjortjis C., Gold N., Layzell P.J. and Bennett K., "From System Comprehension to Program Comprehension", Proc. IEEE 26th Int’l Computer Software Applications Conf. (COMPSAC 02), pp. 427-432 (2002) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Tjortjis C. and Layzell P.J., "Expert Maintainers’ Strategies and Needs when Understanding Software: A Qualitative Empirical Study", Proc. IEEE 8th Asia-Pacific Software Engineering Conf (APSEC 2001), pp. 281-287 (2001) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree