Λεβέντης Στέργιος Επίκουρος Καθηγητής, Λογιστική, ΣχολήΟικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Δρ. Στέργιος Λεβέντης είναι Λέκτορας με ειδίκευση τη Λογιστική στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Πριν την ένταξή του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο ο κ. Λεβέντης ήταν λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και έχει εργαστεί ως σύμβουλος λογιστικών θεμάτων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το πανεπιστήμιο Heriot-WattUniversity, Edinburgh, και διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Glasgow. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ποιότητα λογιστικών καταστάσεων και ελέγχου καθώς και στις λογιστικές πολιτικές και αποφάσεις. Ο κ. Λεβέντης έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε περιοδικά με κριτές και σε διεθνή συνέδρια όπως European Accounting Review, Accounting and Business Research, International Journal of Auditing, Accounting Forum, Advances in International Accounting, κτλ.

Τηλ: +30 2310 807541
s.leventis@ihu.edu.gr

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Leventis S. and Dimitropoulos P., "The Role of Corporate Governance in Earnings Management: Experience from US Banks", Journal of Applied Accounting Research, Volume 13ii (αναμένεται) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S., Weetman P. and Caramanis C., "Agency and Product Market Competition: The Case of Audit Pricing in Greece", British Accounting Review (αναμένεται) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Dasilas A. and Leventis S., "Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market", International Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 302-311 (2011) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S. and Dimitropoulos P., "Audit Pricing, Quality of Earnings and Board Independence: The Case of the Athens Stock Exchange", Advances in Accounting, Volume 26, Number 2, pp.325-332 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S., Dimitropoulos P. and Anandarajan A., "Loan Loss Provisions, Earnings Management and Capital Management under IFRS: The Case of EU Commercial Banks", Journal of Financial Services Research, pp. 1-20 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S., Owusu-Ansah S. and Caramanis C., "The determinants of external audit fees: A study of the Greek audit service market", Accounting Forum, Volume 34, Number 2, pp.139-152 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S. and Owusu-Ansah S., "Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece: A Research Note", European Accounting Review, Volume 15, Number 2, pp.273-287 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S., Weetman P. and Caramanis C., "Determinants of Audit Report Lag: Some evidence from the Athens Stock Exchange", International Journal of Auditing, Volume 9, pp.45-58 (2005) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S. and Weetman P., "Impression Management: Dual Language Reporting and Voluntary Disclosure", Accounting Forum, Volume 28, pp. 307-328 (2004) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S. and Weetman P., "Timeliness of Financial Reporting: Applicability of Disclosure Theories in an Emerging Capital Market", Accounting and Business Research, Volume 34, Number 1, pp. 43-56 (2004) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S. and Weetman P., "Voluntary Disclosures in an Emerging Capital Market: Some Evidence from the Athens Stock Exchange", Advances of International Accounting, Vol.17, pp.227-250 (2004) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Leventis S. and Weetman P., "Timeliness of Financial Reporting in a European Capital Market: The Case of the Athens Stock Exchange", The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Volume 1, Number 1, pp.49-72 (2003) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree