Κατσαλιάκη Κορίνα Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογία και Διοίκηση Λειτουργιών, ΣχολήΟικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Κορίνα Κατσαλιάκη είναι λέκτορας με ειδίκευση την Τεχνολογία και Διοίκηση Λειτουργιών στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Πριν την ένταξή της στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Κορίνα ήταν λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Middlesex, καθώς και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Southampton (part-time). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Msc in Management Sciences και  διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία μοντέλων προσομοίωσης,τις υπηρεσίες υγείας και την μοντελοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Η Κορίνα έχει δημοσιεύσει εργασίες σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών όπως το Journal of the Operational Research Society, Simulation, Health Policy, Journal of Health Organization and Management, κτλ. Αρκετά απο τα άρθρα της σε επαγγελματικά περιοδικά έχουν επικεντρωθεί στην προσομοίωση των αλυσίδων εφοδιασμού στις υπηρεσίες υγείας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Katsaliaki K. and Mustafee N., "Applications of simulation research within the healthcare context", Journal of the Operation Research Society - available online (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Katsaliaki K., Mustafee N. and Brailsford S., "Improving decision making in healthcare services through the use of existing simulation modelling tools and new technologies", Transforming Government: People, Process & Policy, Special Issue on Transforming Government: Towards Effective Healthcare Services, 4: 158-171 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Katsaliaki K., Mustafee N., Dwivedi Y.K., Williams T.M. and Wilson J.M., "A profile of OR research and practice published in the Journal of the Operational Research Society", Journal of the Operation Research Society, 61: 82-94 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Katsaliaki K., Mustafee N., Taylor S.J.E. and Brailsford S., "Comparing Conventional and Distributed Approaches to Simulation in a Complex Supply-Chain Health System", Journal of the Operation Research Society, 60: 43-51 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Katsaliaki K., Mustafee N., Taylor S.J.E. and Brailsford S., "Facilitating the Analysis of a UK NBS Chain Using the HLA", SIMULATION: Transactions of the Society of Modelling and Simulation International, 85(2): 113-128 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree