Ηρακλέους Ελένη Λέκτορας, ΣχολήΕπιστημών και Τεχνολογίας

Η Δρ Ελένη Ηρακλέους έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 2005. Κατέχει επίσης το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάζεται από το 2008 ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων (ΙΤΧΗΔ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη. Από το 2005-2008, εργάστηκε στη Shell Global Solutions στο Αμβούργο της Γερμανίας στο πλαίσιο του προγράμματος Marie-Curie Fellowship. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Ηρακλέους βρίσκονται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη καταλυτικών διεργασιών για τη μετατροπή της βιομάζας σε υψηλής προστιθέμενης αξίας  χημικές ουσίες και καύσιμα. Η Ερευνητική εμπειρία της περιλαμβάνει τη συμμετοχή της σε κοινοτικά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και πολλές παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Η διδακτική της εμπειρία περιλαμβάνει μια προσωρινή θέση λέκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ., εργαστηριακά μαθήματα στο ίδιο τμήμα και η συμμετοχή ως προσκεκλημένος καθηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Η Δρ Ηρακλέους έχει επιβλέψει / συν-επίβλεψει επίσης αρκετές  διπλωματικές εργασίες και αυτήν την περίοδο συν-επιβλέπει δύο υπό εξέλιξη διδακτορικά.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Heracleous E., "Environmental assessment of biofuels via Life Cycle Analysis (LCA)", In N. Karnavos, A.A. Lappas, G. Marnellos (Eds.), ‘Biofuels-Sustainable Energy’, Panhellenic Association of Chemical Engineers, Tziolas Publications, Thessaloniki, GR (2014) • Κεφάλαια Βιβλίων
 • Heracleous E. and Lappas A.A., "Production of synthetic liquid biofuels via Fischer-Tropsch", In N. Karnavos, A.A. Lappas, G. Marnellos (Eds.), ‘Biofuels-Sustainable Energy’, Panhellenic Association of Chemical Engineers, Tziolas Publications, Thessaloniki, GR (2014) • Κεφάλαια Βιβλίων
 • Heracleous E. and Iliopoulou E.F., "Micro-mesoporous Pt/ZSM-5 Catalysts for the Hydroisomerization of BTL-naphtha", Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 14567 (2013) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Heracleous E. and Lemonidou A.A., "CAT4BIO conference: Advances in catalysis for biomass valorization", Platinum Metals Review 57(2) (2013) 101 (2013) • Επιστημονικά Συνέδρια με Κρίση
 • Heracleous E., Liakakou E.T., Lappas A.A. and Lemonidou A.A., "Investigation of K-promoted Cu-Zn-Al, Cu-X-Al and Cu-Zn-X (X=Cr, Mn) catalysts for carbon monoxide hydrogenation to higher alcohols", Applied Catalysis A: General 455 (2013) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Lemonidou A.A., Kechagiopoulos P.N., Heracleous E. and Voutetakis S.S., "Catalytic Steam reforming of bio-oils to hydrogen", In K. Triantafyllidis, A.A. Lappas, M. Stöcker (Eds.), ‘The Role of Catalysis for the Sustainable Production of Bio-fuels and Bio-chemicals’, Elsevier B.V., Oxford, UK (2013) • Κεφάλαια Βιβλίων
 • Heracleous E., "Well-to-Wheels analysis of Hydrogen Production from Bio-oil Reforming for use in Internal Combustion Engines", International Journal of Hydrogen Energy (2011) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Heracleous E. and Lappas A., "Production of biofuels via Fischer-Tropsch (FT) Synthesis", in R. Luque, J. Campelo, J.H. Clarck (Eds), ‘Handbook of biofuels production - Processes and Technologies’, Woodhead Publishing, Cambridge, UK (2011) • Κεφάλαια Βιβλίων
 • Vasiliadou E.S., Heracleous E., Vasalos I.A. and Lemonidou A.A., "Ru-based catalysts for glycerol hydrogenolysis", Applied Catalysis B: Environmental 92 (2009) 90 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Christodoulakis Α., Heracleous E., Lemonidou A.A. and Boghosian S., "An operando Raman study of structure and reactivity of alumina-supported molybdenum oxide catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane", Journal of Catalysis 242 (2006) 16 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Heracleous E. and Lemonidou A.A., "Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation. I. Characterization and catalytic performance", Journal of Catalysis 237 (2006) 162 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Heracleous E. and Lemonidou A.A., "Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation. II. Mechanistic aspects and kinetic modelling", Journal of Catalysis 237 (2006) 175 (2006) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Heracleous E., Lee A.F., Wilson K. and Lemonidou A.A., "Investigation of Ni-based alumina supported catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene: Structural characterization and reactivity studies", Journal of Catalysis 231 (2005) 159 (2005) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree