Γιώργος Αντωνίου Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, PhD, ΣχολήΑνθρωπιστικών Επιστημών

Ο Γιώργος Αντωνίου είναι πτυχιούχος (1996) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (2000) από το Α.Π.Θ και διδάκτωρ Ιστορίας και Πολιτισμικών Σπουδών του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2007). Διδάσκει ευρωπαϊκή ιστορία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει, επίσης, διδάξει στα πανεπιστήμια της Κύπρου και του Yale. Διετέλεσε επί διετία μεταδιδάκτορας του Foundation for the Memory of the Shoah στο Παρίσι.

Ειδικεύεται σε θέματα μεταπολεμικής ιστορίας και της κληρονομιάς του παρελθόντος στο παρόν. Έχει επιμεληθεί και δημοσιεύσει μελέτες για το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια (To Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Επίκεντρο, 2011), την επιστημονική παραγωγή στην Ελλάδα του Ψυχρού Πολέμου (H εποχή της σύγχυσης: Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία, Αθήνα, Εστία, 2008). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές, όπως το History and Theory, Journal of Peace Research, Memoria e Ricerca, Επιστήμη και Κοινωνία και έχει οργανώσει διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Antoniou G., "The Holocaust in Greece and its Legacy", Alexandreia (αναμένεται) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  • Antoniou G., Dordanas S., Marantzidis N. and Zaikos N., "The Holocaust in the Balkans", Epikentro (2011) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree